رفع حصر
رفع حصر
آوریل 21, 2016
پیمانه دل
می 3, 2016

یمن

جنگ بین شورشیان حوثی و دولت یمن ، جنگی است کاملا داخلی و در حیطه اختیارات دولت و ملت یمن . قصد جانبداری از هیچکدام از طرفین ماجرا را ندارم چرا که نبرد حق و باطل نیست ، نبرد باطل و باطل است ، اما جای تعجب است که دبیر کل سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی وی پاسداری و حراست از اصول مندرج درمنشور ملل متحد است و مطابق بند 7 از ماده 2 منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و یا بند 4 از ماده 2 که تصریح می کند کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود ، به جای محکومیت عربستان سعودی و متحدینش در تجاوز به حریم یمن ، اقدام به محکومیت شورشیان حوثی نموده است . 23 avril 2015